Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Știri
Se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire
Primăria orașului Borsec aduce la cunoștință celor interesați, că începând cu data de 20 octombrie 2020, pot prelua cererile-tip şi declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021, de la biroul compartimentului social din cadrul primăriei situat în incinta căminului cultural din Borsecul de jos.
2020-10-19
1084
Benkes Zsolt

Familiile și persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.

Acte necesare:

  1. Cerere şi declarație pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței - formulare tip (se poate solicita la sediul Casei de cultură)
  2. Copie după actele de identitate pentru toți membrii familiei care au același domiciliu sau reședință la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;
  3. Certificate de naștere pentru copiii minori sub 14 ani;
  4. Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii față de locuința pentru care solicită ajutorul:

              -  proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;

              -  chiriaș:contract de închiriere valabil la data depunerii;

              -  împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de închiriere (contract de           comodat înregistrat la organele competente) 

  1. Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :

-    adeverință de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;

-    cupoane de pensii;

-    cupoane indemnizați i pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

-    cupoane indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap, (fără bugetul complementar)

-    alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere şi educare;

-    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părți sociale, renta/subvenție agricolă, etc.;

-    declarație privind alte venituri realizate;

  1. Certificat de stare materială ( eliberată de Primărie).

Important

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa  compartimentulul social din cadrul primăriei Borsec, în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc).

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2019-2020.

Bunuri imobile:

– clădiri sau alte spații locative, în afara locuinței de domiciliu şi a anexelor gospodărești;

– terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală.

 Bunuri mobile:

– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

– mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

– autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

– utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);

– utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);

– utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

Depozite bancare:

– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

Terenuri, animale şi/sau păsări:

– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

 

Înapoi
Calendar evenimente
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 09.00 – 13.00
Marti: 09.00 – 13.00
Miercuri: 09.00 – 13.00
Joi: 09.00 – 13.00
Vineri: 09.00 – 13.00

Purtător de cuvânt
Rédai Botond
Email: press@primaria-borsec.ro

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România
Ghiseul.ro