Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Proiecte, investiții, achiziții publice
UAT Orașul Borsec, str. Carpați nr. 6/A, CIF 4245380, în calitate de Beneficiar anunță începerea execuției de lucrări aferente proiectului „INFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL BORSEC, JUDEȚUL HARGHITA”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C3- Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, pentru care a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 63.17.05.2024, cu SC HAMERLMEN 2004 SRL. Cod proiect: C3I1A0122000298
UAT Orașul Borsec, Județul Harghita anunță începerea execuției de lucrări aferente proiectului „Construirea De Locuințe De Serviciu Pentru Specialiști Din Sănătate Și Învățământ”, finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 4: Coeziune socială și teritorială, Componenta C10: Fondul local, Investiția I2: Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri, pentru care a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 155 din 04.12.2023.
INVITAȚIE DE PARTICIPARE – ACHIZIȚIE DIRECTĂ Achiziție lucrări de: Reparații infrastructură rutieră și pietonală în intravilanul orașului Borsec
INVITAȚIE DE PARTICIPARE – ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Achiziție lucrări de: Reparații șanț, str. Gheorghe Doja - 450 ml, în orașul Borsec
Programul anual al achizițiilor publice 2024.
Planul de achiziții publice în trim. I. 2024. Tabelul centralizator contracte încheiate în trimestrul I. 2024. Contractele încheiate în trimestrul I. 2024.
Programul anual al achizițiilor publice 2023.
Planul de achiziții publice în trim. IV. 2023. Tabelul centralizator contracte încheiate în trimestrul IV. 2023. Contractele încheiate în trimestrul IV. 2023.
Studiu de evaluare a impactului asupra stării de sănătate a populației în relație cu realizarea proiectului ”Înființarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în orașul Borsec, jud. Harghita”.
Data afișare: 16.11.2023
Programul anual al achizițiilor publice 2023.
Planul de achiziții publice în trim. III. 2023. Tabelul centralizator contracte încheiate în trimestrul III. 2023. Contractele încheiate în trimestrul III. 2023..
Programul anual al achizițiilor publice 2023.
Planul de achiziții publice în trim. III. 2023. Tabelul centralizator contracte încheiate în trimestrul III. 2023. Contractele încheiate în trimestrul III. 2023..
ANUNȚ DE INTENȚIE privind încheierea unui contract de concesiune în vederea gestionării câinilor în Orașul Borsec.
CAIET DE SARCINI privind achiziţia publică de Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia : „Proiect integrat pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Borsec”; Cod SMIS: 124993.
În urma unor noi solicitări de clarificări de la potențiali ofertanți, UAT Orașul Borsec vă pune la dispoziție următoarele documente/clarificări. Partea II.
CAIET DE SARCINI privind achiziţia publică de Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia : „Proiect integrat pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Borsec”; Cod SMIS: 124993.
În urma unor noi solicitări de clarificări de la potențiali ofertanți, UAT Orașul Borsec vă pune la dispoziție următoarele documente/clarificări. Partea II.
CAIET DE SARCINI privind achiziţia publică de Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia : „Proiect integrat pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Borsec”; Cod SMIS: 124993.
In urma unor solicitari de clarificari de la potentiali ofertanti, UAT Orașul Borsec va pune la dispozitie urmatoarele clarificari. Partea III.
CAIET DE SARCINI privind achiziţia publică de Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia : „Proiect integrat pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Borsec”; Cod SMIS: 124993.
In urma unor solicitari de clarificari de la potentiali ofertanti, UAT Orașul Borsec va pune la dispozitie urmatoarele clarificari. Partea II.
CAIET DE SARCINI privind achiziţia publică de Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia : „Proiect integrat pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Borsec”; Cod SMIS: 124993.
In urma unor solicitari de clarificari de la potentiali ofertanti, UAT Orașul Borsec va pune la dispozitie urmatoarele clarificari. Partea I.
”Informare decalare termen de depunere oferte pentru servicii de acordare credit”
Noua dată de depunere 28.07.2023.
Programul anual al achizițiilor publice 2023. Planul de achiziții publice aprilie 2023. Tabelul centralizator contracte încheiate în trimestrul I. 2023. Contractele încheiate în trimestrul I. 2023..
CAIET DE SARCINI privind achiziţia publică de Servicii de acordare credit bancar în valoare de 10.000.000 lei, destinat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţia : „Proiect integrat pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Borsec”; Cod SMIS: 124993.
Programul Operaţional Regional 2014-2020; Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiţii 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale; Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România; Nr. înregistrare: 8803 din data de 06.07.2023/Termenul de depunere a ofertelor: 17.07.2023
Comunicat Demarare „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Anunț începere implementare proiect
UAT Orașul Borsec, Județul Harghita anunță începerea activităților pentru implementarea proiectelor: „Construirea De Locuințe De Serviciu Pentru Specialiști Din Sănătate Și Învățământ”, „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice„, „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”, „Construirea de insule ecologice digitalizate” și „Actualizarea în format GIS a PUG al Orașului Borsec„.
Programul anual al achizițiilor publice 2023.
Planul de achiziții publice aprilie 2023. Tabelul centralizator contracte încheiate în trimestrul I. 2023. Contractele încheiate în trimestrul I. 2023..
Programul anual al achizițiilor publice 2022.
Planul de achiziții publice septembrie 2022. Tabelul centralizator contracte încheiate trimestrul III 2022. Contractele încheiate trimestrul III 2022.
Centralizator contracte trim II.
Contracte încheiate în trimestrul II.2022.
Modificarea programului anual al achizițiilor publice 2022
1 2
Calendar evenimente
Izvoarele - ziar de interes local
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 09.00 – 13.00
Marti: 09.00 – 13.00
Miercuri: 09.00 – 13.00
Joi: 09.00 – 13.00
Vineri: 09.00 – 13.00

Purtător de cuvânt
Rédai Botond
Email: press@primaria-borsec.ro

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România
Ghiseul.ro