Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
2023
HCL 81
2023
Privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 80
2023
Privind aprobarea Regulamentului pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Borsec pentru activități nonprofit de interes local din domeniul sportului și numirea comisiei de evaluare a proiectelor sportive, depuse în cadrul concursului de proiecte.
HCL 79
2023
Privind modificarea Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr.50/2023 privind aprobarea coeficienților de ierarhizare pe funcții a personalului plătit din fonduri publice și a indemnizației consilierilor locali.
HCL 78
2023
Privind abrogarea Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr.47/2023.
HCL 77
2023
Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei, în vederea finanțării unui proiect, investiție publică locală.
HCL 75
2023
Privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ ” în vederea finanțării acestuia prin Planul național de redresare si rezilienta, Componenta C 10 - Fondul local – I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.
HCL 74
2023
Privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Înființarea unui Centru de colectare prin aport voluntar în Orașul Borsec, județul Harghita” în vederea finanțării acestuia prin Planul național de redresare și rezilienta, Componenta C3 - Managementul deșeurilor Investiția I1 - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Sub-investiția I1.A. – centre de colectare prin aport voluntar.
HCL 73
2023
Privind decontarea navetei cadrelor didactice.
HCL 72
2023
Privind recunoașterea în contul chiriei a sumei cheltuită pentru reparații exterioare la un spațiu locative din fondul locativ de stat.
HCL 71
2023
Privind aprobarea Normele procedurale privind achiziția de servicii de creditare ce au ca obiect împrumuturi financiare.
HCL 70
2023
Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru S.C. Fontana Balneo SRL.
HCL 69
2023
Privind deplasarea d-lui primar la Tallós - Slovacia.
HCL 67
2023
Privind aprobarea proiectului integrat POR/2018/13/13.1/1/7 – Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România și a cheltuielilor aferente acestuia.
HCL 66
2023
HCL 65
2023
Privind aprobarea Devizului General și actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ”Reabilitarea și construire drumuri de acces, reamenajare terenuri și zone verzi în orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 64
2023
Privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Demolare clădiri, construcții locuințe sociale noi în orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 63
2023
Privind acordarea indemnizației lunare voluntarilor din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență.
HCL 62
2023
Privind acordarea facilității la plata impozitului/taxei pe clădiri conform art. 456, alin.2 lit. h^1, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
HCL 61
2023
Privind aprobarea situației financiare la data de 31.12.2022, pentru S.C. Fontana Balneo SRL.
HCL 60
2023
Privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului român și din administrarea D.G.R.F.P. Brașov în domeniul public al unități administrativ – teritoriale orașul Borsec.
HCL 59
2023
Privind decontarea navetei cadrelor didactice.
HCL 58
2023
Privind deplasarea d-lui primar la Aba Ungaria.
1 2 3 4 5 6
Calendar evenimente
Izvoarele - ziar de interes local
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 09.00 – 13.00
Marti: 09.00 – 13.00
Miercuri: 09.00 – 13.00
Joi: 09.00 – 13.00
Vineri: 09.00 – 13.00

Purtător de cuvânt
Rédai Botond
Email: press@primaria-borsec.ro

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România
Ghiseul.ro