Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
2023
HCL 67
2023
Privind aprobarea proiectului integrat POR/2018/13/13.1/1/7 – Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România și a cheltuielilor aferente acestuia.
HCL 66
2023
HCL 65
2023
Privind aprobarea Devizului General și actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ”Reabilitarea și construire drumuri de acces, reamenajare terenuri și zone verzi în orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 64
2023
Privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Demolare clădiri, construcții locuințe sociale noi în orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 63
2023
Privind acordarea indemnizației lunare voluntarilor din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență.
HCL 62
2023
Privind acordarea facilității la plata impozitului/taxei pe clădiri conform art. 456, alin.2 lit. h^1, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
HCL 61
2023
Privind aprobarea situației financiare la data de 31.12.2022, pentru S.C. Fontana Balneo SRL.
HCL 60
2023
Privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului român și din administrarea D.G.R.F.P. Brașov în domeniul public al unități administrativ – teritoriale orașul Borsec.
HCL 59
2023
Privind decontarea navetei cadrelor didactice.
HCL 58
2023
Privind deplasarea d-lui primar la Aba Ungaria.
HCL 57
2023
Privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru 147,21 mc, masă lemnoasă provenită din producția anului 2023 Consiliul local.
HCL 56
2023
Privind participarea orașului Borsec, Județul Harghita la constituirea parteneriatului LEADER al Asociației GAL Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 în perioada de programare 2023-2027.
HCL 55
2023
Privind deplasarea D.lui primar la Bonyhád Ungaria.
HCL 54
2023
Privind aprobarea participării orașului Borsec la realizarea obiectivului ”Infrastructură pentru vehicule de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita ” aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General al investiției.
HCL 53
2023
Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.
HCL 52
2023
Privind implementarea proiectului „Construirea unui număr de 7 insule ecologice digitalizate supraterane Tip.1., în Orașul Borsec, județul Harghita” în vederea finanțării acestuia prin Planul național de redresare si rezilienta, Componenta C3 - Managementul deșeurilor Investiția I1 - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Sub-investiția i1.b. - Construirea de insule ecologice digitalizate.
HCL 51
2023
Privind deplasarea D-lui primar la Bonyhád – Ungaria .
HCL 50
2023
Privind aprobarea coeficienților de ierarhizare pe funcții a personalului plătit din fonduri publice și a indemnizației consilierilor locali.
HCL 49
2023
Privind aprobarea participării orașului Borsec ”Programul privind casarea autovehiculelor uzate” derulat de Administrația Fondului pentru Mediu.
HCL 48
2023
Privind completarea domeniului publical unității administrativ teritoriale al orașului BORSEC, județul Harghita.
HCL 47
2023
Privind aprobarea participării UAT la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, așa cum este definit de art 23 alin 3 din OG 58/1998, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului UAT Borsec în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice Harghita.
HCL 46
2023
Privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al anului 2023.
HCL 45
2023
Privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 44
2023
Privind deplasarea D-lui primar la Pilisvörösvár - Ungaria.
1 2 3 4
Calendar evenimente
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 09.00 – 13.00
Marti: 09.00 – 13.00
Miercuri: 09.00 – 13.00
Joi: 09.00 – 13.00
Vineri: 09.00 – 13.00

Purtător de cuvânt
Rédai Botond
Email: press@primaria-borsec.ro

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România
Ghiseul.ro