Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
2023
HCL 129
2023
Privind aprobarea Devizului General pentru execuția proiectul „ Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ ” finanțat prin Planul național de redresare si rezilienta, Componenta C 10 - Fondul local – I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.
HCL 128
2023
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.
HCL 127
2023
Privind trecerea din domeniul public a unui imobil + teren aferent în domeniul privat al unității adminstrativ teritoriale Borsec în vederea scoaterii din funcțiune, casare și demolare.
HCL 126
2023
Privind aprobarea rețelei școlară pentru anul școlar 2024-2025.
HCL 125
2023
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.
HCL 124
2023
Privind acordarea de reducere la impozitul pe clădiri și teren unor persoane fizice.
HCL 123
2023
Privind decontarea navetei cadrelor didactice.
HCL 122
2023
Privind acordarea de reducere la impozitul pe clădiri și teren unor persoane fizice.
HCL 121
2023
Privind stabilirea prețului de referință, destinația și modul de valorificare pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al orașului Borsec în anul 2024 de Ocolul Silvic Borsec.
HCL 120
2023
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.
HCL 119
2023
Privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului POR/2018/13/13.1/1/7 – Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România ” Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul Borsec” COD SMIS 124993 și a cheltuielilor legate de proiect.
HCL 118
2023
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024.
HCL 117
2023
Privind majorarea capitalului social pentru S.C. Fontana Balneo SRL Urbană SRL prin acordarea unui ajutor minimis individual.
HCL 116
2023
Privind modificarea limitei de hotar fără a afecta suprafețele înscrise în cartea funciară între două proprietăți.
HCL 115
2023
Privind stabilirea prețului de referință, destinația și modul de valorificare pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al orașului Borsec în anul 2024 de Ocolul Silvic Toplița.
HCL 114
2023
Privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice subordonate.
HCL 113
2023
Privind decontarea navetei cadrelor didactice.
HCL 112
2023
Privind deplasarea D-lui primar la Zákányszék - Ungaria.
HCL 111
2023
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.
HCL 109
2023
Privind decontarea navetei cadrelor didactice.
HCL 108
2023
Privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru 921,46 mc, masă lemnoasă provenită din producția anului 2023.
HCL 107
2023
Privind aprobarea proiectului integrat POR/2018/13/13.1/1/7 – Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România și a cheltuielilor aferente acestuia.
HCL 106
2023
Privind aprobarea Devizului General actualizat pentru proiectul Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Zimmethausen ” orașul Borsec.
1 2 3 4 5 6
Calendar evenimente
Izvoarele - ziar de interes local
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 09.00 – 13.00
Marti: 09.00 – 13.00
Miercuri: 09.00 – 13.00
Joi: 09.00 – 13.00
Vineri: 09.00 – 13.00

Purtător de cuvânt
Rédai Botond
Email: press@primaria-borsec.ro

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România
Ghiseul.ro