Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
2022
HCL 61
2022
Privind deplasarea unui consilier la Pilisvörösvár - Ungaria.
HCL 60
2022
Privind deplasarea unui consilier la Bácsalmás -Ungaria.
HCL 59
2022
Privind deplasarea unui consilier la Bonyhád – Ungaria .
HCL 58
2022
Privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Bazin de înot didactic și agrement” din orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 57
2022
Privind depunerea proiectului „CONSTRUIREA DE LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT” în vederea finanțării acestuia prin Planul național de redresare si rezilienta, Componenta C 10 - Fondul local – I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.
HCL 56
2022
Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului situat în loc. Borsec, str. 7 Izvoare , FN, jud. Harghita și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiție Tip, ”Bazin de înot, didactic și agrement în orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 55
2022
Privind aprobarea Devizului General reactualizat pentru obiectivul de investiție ”Realizarea sistem de încălzire pe bază de biomasă la clădirile publice din orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 54
2022
Privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice subordonate.
HCL 53
2022
Privind deplasarea unui consilier la Tallós - Slovacia.
HCL 52
2022
HCL 50
2022
Privind depunerea proiectului în vederea finanțării acestuia prin Planul național de redresare si rezilienta, Componenta C10 – Fondul local, investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, sub-investiția I1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante).
HCL 49
2022
Privind depunerea proiectului în vederea finanțării acestuia prin Planul național de redresare si rezilienta, Componenta C 10- Fondul local – I.4-Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana.
HCL 48
2022
Privind aprobarea Devizului general al investiției ”Creșterea performanței energetice a unui bloc de locuințe din orașul Borsec”.
HCL 47
2022
Privind privind rectificarea art.1, 2 și 5 din Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.42/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului situat în loc. Borsec, str. 7 Izvoare , FN, jud. Harghita și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiții Construire ”Bazin de înot, didactic și agrement în orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 46
2022
Privind decontarea navetei cadrelor didactice.
HCL 45
2022
Privind aprobarea proiectului integrat POR/2018/13/13.1/1/7 – Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România și a cheltuielilor aferente acestuia.
HCL 44
2022
Privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin „Programul Național de Investiții Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ” Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 43
2022
Privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al anului 2022.
HCL 42
2022
Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului situat în loc. Borsec, str. 7 Izvoare, FN, jud. Harghita și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiții “Bazin de înot, oraș Borsec, județul Harghita ”.
HCL 41
2022
Privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ” Restaurare și consolidare clădire din cadrul ansamblului Balnear 7 Izvoare casa de cultură ” în stațiunea turistică Borsec, județul Harghita.
HCL 40
2022
Privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ”Demolare clădiri, construcții locuințe sociale noi în orașul Borsec, județul Harghita ”.
HCL 39
2022
Privind decontarea navetei cadrelor didactice.
HCL 38
2022
Privind trecerea în domeniul privat al orașului a unui imobil, teren intravilan și intabularea acestuia.
1 2 3 4 5
Calendar evenimente
Izvoarele - ziar de interes local
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 09.00 – 13.00
Marti: 09.00 – 13.00
Miercuri: 09.00 – 13.00
Joi: 09.00 – 13.00
Vineri: 09.00 – 13.00

Purtător de cuvânt
Rédai Botond
Email: press@primaria-borsec.ro

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România
Ghiseul.ro