Contact
+40 266 337 001
info@primaria-borsec.ro
Angajări

             

  ROMÂNIA,

 JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL BORSEC

 Borsec, str .Carpați nr.6A

Tel/Fax: 0266337001, 0266337007

Dată anunț: 12.08.2019  

      

             ANUNȚ

            Asociatul unic,  Consiliul local orășenesc Borsec organizează selecție pentru ocuparea funcției de  Director - Administrator executiv la S.C. Dezvoltare Urbană SRL cu sediul în orașul Borsec. Str. Carpați nr.6/A, parter, județul Harghita.  

              Selecția se organizează cu respectarea prevederilor art.35,   alin(4-7) din Ordonanța Guvernului României    nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice  cu modificările și completările ulterioare.

              Cei interesați, pot depune dosarele pentru selecție la sediul Consiliului local  situat în orașul  Borsec, strada Carpați nr.6/A, parter, la d-na Klemenz Emese, reprezentantul legal al asociatului unic până la data limită 10.09.2019, ora 15,00.

Condiții minime de participare la selecție:

Candidatul să aibă:

- cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoașterea  limbii române , scris şi vorbit; cunoașterea unei limbi străine constituie avantaj

-  vârsta minimă de 18 ani împliniți;

-  capacitate deplină de exercițiu;

-  stare de sănătate corespunzătoare,

-  fără condamnare  penală pentru fapte economice, civile, comerciale;

                 Dosarul de selecție va cuprinde:

- Curriculum Vitae

- o descriere despre organizarea și funcționarea unei societăți înființate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată cu privire la societățile comerciale  și cade sub incidența  Ordonanței  de urgență nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare , privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ,

- diplomă de studii ( minim bacalaureat) , studiile superioare constituie avantaj, eventuale specializări (original și copie)

- copia actului de identitate;

- dovada vechimii în muncă

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate (fizică și psihică) corespunzătoare unei funcției  de conducere

- cazier judiciar

      Selecția dosarelor va avea loc în data 11.09.2019, ora 10,00 la sediul  Consiliului local  situat în orașul  Borsec, strada Carpați nr.6/A, parter în prezența candidatului/candidaților în cadrul unui interviu. 

             Relații suplimentare se pot obține de la sediul Consiliului local orășenesc Borsec,  cu sediul în orașul Borsec, str. Carpați nr.6/A, județul Harghita, parter.

             Persoana de contact: D-na Klemenz Emese, reprezentat al asociatului unic.
 

ÎnapoiCalendar evenimente
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: 0264-596 030

Orar Primăria Borsec
Luni: 07.00 – 15.30
Marti: 07.00 – 15.30
Miercuri: 07.00 – 15.30
Joi: 07.00 – 15.30
Vineri: 07.00 – 13.00

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
info@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România