Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
2023
HCL 51
2023
Privind deplasarea D-lui primar la Bonyhád – Ungaria .
HCL 50
2023
Privind aprobarea coeficienților de ierarhizare pe funcții a personalului plătit din fonduri publice și a indemnizației consilierilor locali.
HCL 49
2023
Privind aprobarea participării orașului Borsec ”Programul privind casarea autovehiculelor uzate” derulat de Administrația Fondului pentru Mediu.
HCL 48
2023
Privind completarea domeniului publical unității administrativ teritoriale al orașului BORSEC, județul Harghita.
HCL 47
2023
Privind aprobarea participării UAT la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, așa cum este definit de art 23 alin 3 din OG 58/1998, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului UAT Borsec în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice Harghita.
HCL 46
2023
Privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul I al anului 2023.
HCL 45
2023
Privind alegerea președintelui de ședință.
HCL 44
2023
Privind deplasarea D-lui primar la Pilisvörösvár - Ungaria.
HCL 43
2023
Privind decontarea navetei cadrelor didactice.
HCL 42
2023
Privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru 769,71mc, masă lemnoasă provenită din producția anului 2023.
HCL 41
2023
Privind stabilirea chiriei pentru apartamentele realizate prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri și destinate închirierii.
HCL 40
2023
Privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 83 unități de învățământ cu personalitate juridică și conexe din județul Harghita” de către UAT Borsec , în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, UAT-urile din județul Harghita, Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni, Clubul Sportiv Școlar Odorheiu Secuiesc și Clubul Copiilor ”Cimbora” Odorheiu Secuiesc, în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație: Reforma 4., Investiția 13., Investiția 14, Reforma 5. Investiția 9. și Reforma 6. Investiția 11.
HCL 39
2023
Privind majorarea valorii a unui bun din domeniul public al orașului Borsec.
HCL 38
2023
Privind acordarea de scutire de la plata taxei de emitere a autorizației de construire.
HCL 37
2023
Privind preluarea suprafeței de teren atribuit d-lui ZAUR BORSOS SORIN pentru construirea unei case de locuit proprietate personală conform Legii nr.15/2003, republicată, modificată și completată.
HCL 36
2023
Privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflației.
HCL 35
2023
Privind aprobarea participării în calitate de partener al UAT Borsec în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C7 Pilonul II Transformare digitală Componenta 7 Transformarea digitală investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.
HCL 34
2023
Privind aprobarea proiectului integrat POR/2018/13/13.1/1/7 – Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România și a cheltuielilor aferente acestuia.
HCL 33
2023
Privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ”Demolare clădiri, construcții locuințe sociale noi în orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 32
2023
Privind aprobarea Devizului General actualizat pentru proiectul Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Zimmethausen ” orașul Borsec.
HCL 31
2023
Privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ” Restaurare și consolidare clădire din cadrul ansamblului Balnear 7 Izvoare casa de cultură ” în stațiunea turistică Borsec, județul Harghita.
HCL 30
2023
Privind trecerea în domeniul privat al orașului a unui imobil, teren intravilan dezlipire și intabularea acestuia.
HCL 29
2023
Privind aprobarea modificării prin Act Adițional a Contractului de Asociere încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Borsec cu Unitatea Administrativ Teritorială al județului Harghita în vederea finalizării investiției ”Centru balneoclimateric multifuncțional în orașul Borsec, județul Harghita”.
HCL 28
2023
Privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.94/2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2023.
1 2 3
Calendar evenimente
Izvoarele - ziar de interes local
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 09.00 – 13.00
Marti: 09.00 – 13.00
Miercuri: 09.00 – 13.00
Joi: 09.00 – 13.00
Vineri: 09.00 – 13.00

Purtător de cuvânt
Rédai Botond
Email: press@primaria-borsec.ro

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România
Ghiseul.ro