Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
2021
HCL 111
2021
Privind modificarea prin completare a preambulului și dispozitivului Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr. 97/2021 privind predarea spre administrare a unui patinoar demontabil pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL.
HCL 110
2021
Privind rectificarea preambulului pentru Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr. 95/2021 privind stabilirea chiriei pentru apartamentele realizate prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri și destinate închirierii.
HCL 109
2021
Privind ajustarea tarifelor pentru colectarea şi transport deșeu menajer.
HCL 108
2021
Privind modificarea valorii unor bunuri din domeniul public.
HCL 107
2021
Privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitatea de învățământ preuniversitar de stat - Liceul Tehnologic ”Zimmethausen ” Borsec, județul Harghita.
HCL 106
2021
Privind aprobarea rețelei școlară pentru anul școlar 2022-2023.
HCL 105
2021
Privind aprobarea execuției bugetelor pe trimestrul IV al anului 2021.
HCL 104
2021
Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului situat în loc. Borsec, str. Stadionului, nr. 19, jud. Harghita și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea bazei sportive Borsec, str. Stadionului, nr. 19, oraș Borsec, județul Harghita”.
HCL 103
2021
Privind internarea de urgență a d-lui Antal Martin într-un centru de bătrâni.
HCL 102
2021
Privind aprobarea documentației SF, pentru investiția “Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea bazei sportive Borsec, str. Stadionului, nr. 19, oraș Borsec, județul Harghita”.
HCL 101
2021
Privind trecerea în domeniul privat al orașului a unui imobil, teren intravilan, dezmembrare și intabularea acestuia.
HCL 100
2021
Privind recunoașterea în contul chiriei a sumei cheltuită pentru reparații exterioare la un spațiu locative din fondul locativ de stat.
HCL 99
2021
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.
HCL 98
2021
Privind acordarea de reducere la impozitului pe clădiri și teren unor persoane fizice.
HCL 97
2021
Privind predarea spre administrate a unui patinoar demontabil pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL.
HCL 96
2021
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022.
HCL 95
2021
Privind stabilirea chiriei pentru apartamentele realizate prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri și destinate închirierii.
HCL 94
2021
Privind decontarea navetei cadrelor didactice.
HCL 93
2021
Privind stabilirea prețului de referință, destinația și modul de valorificare pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al orașului Borsec în anul 2022 de Ocolul Silvic Toplița.
HCL 92
2021
Privind stabilirea prețului de referință, destinația și modul de valorificare pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică al orașului Borsec în anul 2022 de Ocolul Silvic Borsec.
HCL 91
2021
Privind aprobarea proiectului integrat POR/2018/13/13.1/1/7 – Axa prioritară 13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România și a cheltuielilor aferente acestuia.
HCL 90
2021
Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului situat în orașul Borsec, str. Stadionului, nr. 19, jud. Harghita și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea bazei sportive Borsec, str. Stadionului, nr. 19, oraș Borsec, județul Harghita”.
HCL 89
2021
Privind aprobarea documentației SF, pentru investiția “Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea bazei sportive Borsec, str. Stadionului, nr. 19, oraș Borsec, județul Harghita”.
HCL 88
2021
Privind aprobarea Cererii de finanțare prin „Programul Național de Investiții Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere rețea de apă potabilă și canalizare în orașul Borsec”
1 2 3 4 5
Calendar evenimente
Izvoarele - ziar de interes local
Contact rapid

Date de contact Primăria Borsec
Adresa: strada Carpați nr. 6/A, Borsec
Telefon: +40-266-337 001

Orar Primăria Borsec
Luni: 09.00 – 13.00
Marti: 09.00 – 13.00
Miercuri: 09.00 – 13.00
Joi: 09.00 – 13.00
Vineri: 09.00 – 13.00

Purtător de cuvânt
Rédai Botond
Email: press@primaria-borsec.ro

Newsletter
Abonati-vă la newsletter pentru a primi cele mai noi informații!
Arhiva stiri
 
 
 
 
Stațiunea balneară Borsec are resurse bogate și diverse, dintre care sunt remarcabil de importante resursele sale naturale.
Dintre resursele naturale, au un rol remarcabil de importante apele minerale, datorită valorii lor comerciale și balneologice.
BorsecPanorame superbe, izvoare de energie și ospitalitatea borsecenilor – e invitația noastră, o invitație sănătoasă în Poiana Zânelor

Mulțumim pentru sprijin fotografilor :
Benkes Zsolt, Móga Attila, Ioan Ungureanu

Pagina este sub constructie!
Contact
+40 266 337 001
primaria@primaria-borsec.ro
Str. Carpați, Nr. 6/A, localitate Borsec, județ Harghita, 535300, România
Ghiseul.ro